Mellem Haderslev og Aabenraa 23.08-26.08. del 2

Aabenraa (Jørgensgård Skov - Knapstien - Blåsholmvej - Dyrhave - Avbækvej - Jørgensgård Skov)

 

 

Vi kører til Aabenraa, hvor jeg har planlagt en vandretur gennem et dejligt skov- og fjordlandskab. Jeg kender en flot rundtur fra den gang jeg boede hernede og selve turen var da min absolutte favorit som løbetur efter en lang arbejdsdag.

 

Tip: Rundtur langs Aabenraa Fjords nordside. Længde 10,5 km.

 

Vi starter på en lille parkeringsplads i Jørgensgård Skov. Man kører fra byen dertil op ad Jørgensgård Skovvej, i selve skoven.

vandretur, jørgensgård skov, campingnomader

 

Vi gør os klar på parkeringspladsen. Dorthe taster data ind i Runkeeper app`en for at måle turen. Så går vi til venstre med vejen.

vandretur, jørgensgård skov, nomadecampister, nomadecamper

 

Vi følger med vejen ca 100 m og drejer atter til venstre ad det der hedder Ringvejen på vandrekortet fra Naturstyrelsen.

vandretur jørgensgård skov, knapstien, nomadecampister

 

Igennem stort set mest bøgeskov forløber vejen godt en lille kilometer nedad ...

vandretur aabenraa fjord nord, nomadecampister, nomadecamper

 

Vejen bliver gradvist lidt smallere, med en lille kløft på højre side der adskiller to bakkedrag...

knapstien, vandretur, nomadecamper, nomadecampister

 

Der hvor de to bakkedrag, mødes fører en lille forbindelsessti til højre på selve Knapstien.

vandretur, knapstien, nomadecampister, nomadecamper

 

På selve Knapstien drejer vi igen til højre...

knapstien, vandretur, aabenraa, nomadecamper

 

Nu følger vi Knapstien de næste kilometer...

"Knapstien er en grusbelagt cykel- og gangsti, der kan følges fra

Aabenraa til Stollig på Løjt Land. Stien er anlagt på den gamle

jernbane ”æ kleinbahn,” hvor der fra 1899-1926 kørte tog fra

Aabenraa over Løjt Land til Øster Løgum." (Naturstyrelsen)

vandretur på knapstien, aabenraa, nomadecamper

 

Delvis en grøn tunnel ....

vandretur knapstien, aabenraa, nomadecamper

 

Åbner den sig ind imellem og viser en flot udsigt over bakkerne og Jørgensgård Skov til højre.

vandretur knapstien, aabenraa, nomadecampister, nomadecamper vandretur på knapstien, aabenraa, aabenraa fjord, nomadecampister, nomadecamper

 

Efter et stykke tid er der mulighed for at afkorte rundturen. Man kan følge stien til højre ned til Åbæk Efterskole, og videre til fjorden.

Det kan man fint se på billedet her...

vandretur på knapstien, knapstien, nomadecampister, nomadecamper

 

Vi fortsætter med Knapstien lidt endnu og ved denne første ejendom på vejen følger vi stien til højre. Det går lidt nedad ...

knapstien, vandreture aabenraa, vandreture knapstien, nomadecamper

 

Det er godt med skiltning hele vejen ...

knapstien, vandretur omkring aabenraa, vandreture knapstien, nomadecamper

 

Her kan man se hvor vi kommer ned fra Knapstien, og ser faktisk direkte over ejendommens have til Blåsholmvej som vi skal følge.

knapstien, vandreture omkring aabenraa, østersøruten, nomadecamper blåsholmvej, østersøruten, vandreture aabenraa, nomadecampister

 

Nu bliver landskabet mere åbent, men vejen er stadigvæk bevokset med buske og træer langs med kanten...

blåsholmvej, vandreture aabenraa, nomadecamper, nomadecampister, østersøruten

 

Igen flot udsigt over landskabet med små bakker. Jeg synes at Løjt Land ligner Fyn meget...

blåsholmvej, vandreture aabenraa, nomadecampister, nomadecamper blåsholmvej, vandreture aabenraa

 

Efter ca halvvejs på Blåsholmvej kommer vi til et vejkryds, hvor man til venstre kan gå mod Løjt Skovby, men vi fortsætter ligeud mod Dyrhave

løjt land, vandreture aabenraa, nomadecampister

 

udsigt til vejen mod Løjt Skovby og Skarrev...

blåsholmvej, østersøruten, vandreture aabenraa, løjt land

 

Vejen snor sig rundt om bakkerne, ned til en lille dal.

vandreture løjt land, vandreture aabenraa, blåsholmvej, noamdecamper

 

Ret hyggeligt med kreaturer på marken...

blåsholmvej, vandreture aabenraa, løjt land, østersøruten,

 

I bagrunden ser vi en flot gård. Den går vi forbi senere på vej til Dyrhave...

blåsholvej, vandreture aabenraa, løjt land, nomadecamper, vandreture og camping

 

Hov, der er den allerede ;-)...

blåsholmvej, vandreture løjt land, nomadecamper, vandreture og camping

 

Her ved gården er vi på toppen af en bakke og ser nu at fjorden dukker op til venstre. Lige ud går vi flere hundrede meter nedad ...

blåsholmvej, vandreture aabenraa, vandreture løjt land, nomadecamper

 

for at støde på en asfalteret vej til Dyrhave og drejer mod højre. Nu går det lidt opad igen...

dyrehave aabenraa, vandreture aabenraa fjord, nomadecamper dyrehave aabenraa, løjt land, vandreture

 

Efter at vi har passeret en del parcelhuse her på Dyrhavebakken med udsigt på fjorden, går det atter nedad, og vi kommer tættere på vandet...

dyrehave aabenraa, vandreture aabenraa fjord, nomadecamper

 

Vi kommer forbi endnu en smuk gård og nærmer os Åbæk.

vandreture aabenraa fjord, nomadecamper, vandreture og camping

 

Ret sjovt, ved denne ejendom er alt græsset slået som på en golfbane, men hegnet ligner l... Det trænger virkelig til maling!

vandreture aabenraa fjord, campingnomader, camping og vandreture

 

Mens fjorden ligger på højre hånd har vi et bakkedrag på venstre side med dejlige raske køer der nyder sensommersolen ;-)

vandreture aabenraa fjord, åbæk, nomadecamper

 

Åbæk er et hyggelig sted, bestående af kun få gårde og huse, man hurtig kommer igennem. Der er ikke megen trafik.

åbæk, aabenraa fjord, vandreture aabenraa fjord, nomadecamper

 

Bønderne har travlt med at få høsten indendørs

åbæk, aabenraa fjord, vandreture aabenraa fjord, åbenrå fjord

 

Her ligger der et sødt hus jeg godt kunne tænke mig ...

åbæk, vandreture åbenrå, vandreture og camping, campingnomader, nomadecampister, nomadecamper

 

med en flot udsigt over fjorden :-)

åbæk, vandreture åbenrå, camping og vandreture, nomadecamper

 

Her står tiden lidt stille og en gård ligner stadigvæk en gård og ikke én af de kæmpe produktionshaller vi i dag ser over hele landet!

åbæk, nomadecamper, åbenrå vandreture, vandreture aabenraa

 

"Hold kæft det er billigt" hører jeg Dorthe sige, ved et blik på prislisten...

åbæk, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper

 

Den rene idyl...og jeg siger til Dorthe: Se der, de har også ænder, og jeg nærmer mig dem for at tage et billede af de søde, fredelige ænder!

Desværre er det ikke ænder, og i løbet af kort tid er der en kæmpe larm omkring mig. Gæssene springer op og kommer imod mig. Heldigvis er der hegn imellem ;-)...

åbæk, vandreture aabenraa fjord, vandreture åbenrå fjord, nomadecamper

 

Efter at vi har passeret Åbæk, drejer vejen til højre. I svinget går vi over en lille bro til venstre. Det er en vej kun til cyklister og fodgængere.

åbæk, vandreture aabenraa fjord, vandreture åbenrå fjord, nomadecamper åbæk, vandreture åbenrå fjord, vandreture aabenraa fjord

 

Selvom det er en privat vej og vi går direkte over gårdspladsen, så må vi godt bruge denne sti for at komme over til skoven og ned til fjorden.

åbæk, vandreture aabenraa fjord, vandreture åbenrå fjord, nomadecampister

 

Efter det lille husmandssted og forbi en majsmark går vi atter til venstre. Vi kan nu se fjorden der ligger få hundrerde meter forude. Vi kommer forbi nogle kolonihavehuse eller små sommerhuse. En god kontrast til de flotte, store huse og gårde vi har set på vej fra Dyrhave hertil!

Så dette smukke sted er åbenbart heldigvis for alle mennesker ;-)

åbæk, vandreture aabenraa, vandreture åbenrå,

 

Nede ved fjorden er der en kæmpestor flot eg, og man kan se over vandet til Varnæs på den nordlige side af Aabenraa Fjord!

åbæk, vandreture åbenrå fjord, vandreture aabenraa fjord, jørgensgård skov

 

Der er også en stor parkering med grillplads og bænke. Stedet er godt besøgt, fordi der også findes legeredskaber for børn her ved vandet. Indtil nu har vi ikke mødt en sjæl og det havde været planen at holde en velfortjent pause her. Men vi vælger så at fortsætte inde i skoven. Det larmer for meget med alle de mennesker ;-)

åbæk, åbenrå fjord, aabenraa fjord, vandreture åbenrå

 

Vi følger stien langs med klintkanten op i skoven...

vandreture aabenraa fjord, vandreture åbenrå fjord, åbæk, nomadecamper jørgensgård skov, vandreture aabenraa, vandreture åbenrå, nomadecampister, nomadecamper,

 

Efter en lille kilometer kommer vi til en åben eng. Den hedder "Totensprung" og er et af de steder folk brugte i gamle dage til at holde fester om sommereren, ligesom det stadigvæk findes i Norge og Sverige i vore dage. De sejlede hertil og hyggede sig med en flot udsigt fra skråningen over fjorden.

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper

 

Vi går tværs over engen til en grusvej på den anden side. Der ligger et vejkryds hvor vi finder en bænk.

jørgensgård skov, vandreture aabenraa, vandreture åbenrå, nomadecamper

 

Vi smider rygsækken og hundene får noget vand...

jørgensgård skov, vandreture aabenraa, vandreture åbenrå, nomadecamper

 

Pyha...det er godt nok varmt i dag...

jørgensgård skov, vandreture aabenraa, vandreture åbenrå, nomadecampister

 

Der står en stor Vikingstatue af træ ved vejkrydset. Den er skåret i 1995 af den litauiske kunstner Julius Urbanavisius og her kigger den over bakken på fjorden.

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper

 

Måske holder han vagt? ;-)

viking, åbæk, jørgensgård skov, vandreture åbenrå, nomadecamper

 

Engen er nok groet lidt til siden de gamle dage og udsigten er dog begrænset. Men fjorden er der stadigvæk

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper

 

Efter vi har passeret selve skovengen forlader vi grusvejen, igen ad en lille sti, og går tilbage ned til fjorden. Her følger vi klintkanten, som består af høje flotte bøgetræer. De står som søjler i en stor hal.

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadcamper,

 

Det går lidt op og ned - en fantastisk flot vej, og hele tiden med blik på vandet til venstre...

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper, nomadecampister jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper jørgensgårdd skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecampister, nomadecamper

 

Efter et stykke tid finder vi en naturlejrplads. Et dejligt sted midt i skoven og ned til vandet, men desværre er der altid nogle mennesker der misbruger sådanne muligheder og skader naturen!

 

Det er træls, og så undrer vi os endda i samfundet at efterhånden alt bliver forbudt eller koster penge?

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecampister, nomadecamper

 

Men hvem skal stå til ansvar for det svineri?

jørgensgård skov, vandreture aabenraa, vandreture åbenrå, nomadecamper, camping og vandreture

 

Så ligger det grimme og smukke lige ved siden af hinanden ;-)... her er der i hvert faldt en smuk udsigt over fjorden!

jørgensgård skov, vandreture åbenrå fjord, vandreture aabernaa fjord, nomadecamper jørgensgård skov, vandreture åbernå fjord, vandreture aabenraa fjord, nomadecamper jørgensgård skov, vandreture åbenrå fjord, vandreture aabenraa fjord, nomadecampister, nomadecamper

 

Nu har vi næsten nået Åbenrå, og vi forlader vejen med fjorden ved et vejkryds, og fortsætter til højre på en almindelig skovvej. Vejen hedder Sommertystvej, og fører op af bakken til en skovfogedbolig.

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, aabenraa fjord, åbenrå fjord, nomadecamper

 

Ved Skovfogedboligen går vi til højre langs med havehækken. Der står et skilt med "Oldemors trappe".

"Oldemors Trappe hentyder til et gammelt stisystem fra først i 1800- tallet, hvor der lå et badesanatorium ved Laimun. Dette navn er hentet fra en havbugt ved Hong Kong og stammer fra den tid, da Aabenraaskibene sejlede på verdenshavene. " (fra Naturstyrelsen)

jørgensgård skov, oldemors trappe, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper, nomadecampister oldemors trappe, jørgensgård skov, vandreture åbenrå, nomadecamper

 

Det er nu ikke så spektakulært med de få trin, men en dejlig sti, og igen op og ned - god træning ;-)

oldemors trappe, vandreture jørgensgård skov, vandretyre åbenrå, nomadecamper

 

Efter få hundrede meter støder vi igen på Jørgensgår Skovvej - bare fra den anden side. Vi drejer til højre og kommer til vores parkeringsplads med bilen. Den stod heldigvis i skyggen :-)

Så er vores rundtur afsluttet. Næsten 11 kilometer. En fantastisk, afvekslende tur vi kun kan anbefale!

jørgensgård skov, vandreture åbenrå, vandreture aabenraa, nomadecamper

 

Inden vi tager tilbage til Halk Strand skal vi lige have en dejlig kold pilsner! Vi kører til Aabenraa. Hundene bliver i bilen som er parkeret i skyggen, og vinduerne er rullet ned.

åbenrå, aabenraa, nomadecamper, camping og hund

 

Vi går over pladsen her til Cafén...

åbenrå, aabenraa, nomadecamper, nomadecampister

 

Café Storm i det fineste sommervejr!

åbenrå, aabenraa, nomadecampister, nomadecamper, camping og hund

 

Der ligger lidt sydlandsk stemning over pladsen og det kommer ja også fra bygningen som minder lidt om et sted i det dybeste italien...

åbenrå, cafë storm, aabenraa, nomadecamper

 

Vi nyder en lokal Fuglsang øl fra fad...

åbenrå, aabenraa, nomadecamper, nomadecampister, café storm

 

og vi skal lige fylde de kalorier op, vi har forbrændt på turen ;-)

natchos, café storm aabenraa, aabenraa, åbenrå, nomadecamper

 

En sidste tur igennem Slotsgaden og så kører vi nordpå igen! Moin Aabenraa...

slotsgade aabenraa, slotsgade åbenrå, åbenrå, nomadecamper

 

Tilbage på pladsen tjekker Dorthe lige vejret for i morgen...

nomadecamper, nomadecampister

 

Her går det videre til del 3 ...